Facebook
Facebook Messenger
YouTube

南無阿彌陀佛聖號(國語篇)

商品編號: FCD98-16
規格:

原價$ 200

會員價$ 190

數量:
8710

常誦此咒–迴向功德

可廣達智慧圓滿,福報聚足。可遠離諸多憂苦。

可免除一切災難靈障。可拔諸勤苦獲無上正等正覺。

可增益善果造福澤。可獲得聖德恩惠家庭。

可達心願圓滿成功。

 

 

iTunes數位付費下載Download

◎.南無阿彌陀佛聖號※點選撥放器試聽※

 

 

 

 

 阿彌陀佛的西方淨土法門,盛行於中國、韓國、日本和越南,這是難信易行的宗派,人們總是懷疑怎麼可能有如此便宜的事﹖

 

  阿彌陀的意思是無量光(超越空間)無量壽(超越時間。無量光是智慧圓滿,無量壽是福報具足。人們不見得對智慧有興趣(智慧又不能當飯吃),卻衷心企盼無量壽。因此,佛教界只流行無量壽佛的稱號,很少人提到無量光佛。多現實的人類啊! 

 

    阿彌陀佛在成道之前,本是一位國王,名叫世饒王,聽到當時的世間自在王如來講經說法,歡喜開解,因而棄國捐王,行作沙門,號曰法藏,修菩薩道,高才勇哲,信解明記,有殊勝行願及念慧力,並且發了四十八個大願,在他成佛之後,眾生只要有善根、福德、因緣,他就把他們在死後接引到西方極樂世界去。

 

    法藏比丘發了大願之後,請佛為他廣宣經法,以便拔諸勤苦生死根本,速成無上正等正覺。他發的這些願,勝過一切諸佛世界,他懷疑能否如願。

 

    世間自在王佛就開示他:「譬如大海,一人斗量,經歷劫數,尚可窮底。人有至心求道,精進不止,會當剋果,何願不得。」妙哉斯言,常言道「心想事成」,人們常常是嘴巴隨便  說說,就當作發願,怎麼可能成功?願如果能夠發得真誠懇切,並且全力以赴,必有滿願的時候。

 

    班禪喇嘛相傳是阿彌陀佛的化身,有人不解,為什麼他的地位低於觀世音菩薩化身的達賴喇嘛呢?佛應高於菩薩才對啊!其實在西藏佛教中,觀世音菩薩是佛,值得注意的是,阿彌陀佛為法身佛,觀世音菩薩是他的報身佛,兩者本為一體。在現實世界中,達賴喇嘛掌握政治權力,自然就被認為高於班禪喇嘛了!

 

 

◎來電答鈴※手機直撥設定方式※
中華電信760來電答鈴:手機直撥 760→按1→ 輸入歌曲簡碼
台灣大哥大800行動達鈴:手機直撥 800→按4→ 輸入歌曲簡碼
遠傳900 來電答鈴:手機直撥 900 →按4→ 輸入歌曲簡碼
亞太560 Color Ring手機直撥 560→按2→按 6→ 輸入歌曲簡碼
和信900 來電答鈴:手機直撥 900→按1→按2→輸入歌曲簡碼
PHS 500 Phone動舞鈴:手機直撥 500→按1→ 輸入歌曲簡碼
威寶700來電答鈴:手機直撥 700→按1→按1→ 按4→ 輸入歌曲簡碼

簡碼:455242

 

◎.南無阿彌陀佛聖號※點選撥放器試聽※